Thursday, May 7, 2015

Ummu Hakim binti Al-Harits Al-Makhzumiyah, Isteri Ikrimah bin Abu Jahal


 
Sebuah figur dari iman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya SAW
serta lambang dari pengorbanan dan pembelaan di jalan Allah SWT.
Sesungguhnya dia adalah wanita mujahid yang agung. Sebelum masuk
Islam, dia keluar bersama suaminya untuk ikut dalam perang Uhud.
Suaminya adalah Ikrimah bin Abu Jahal, dan dia harus berdiri dalam
barisan Musyrikin.

        Akan tetapi pada waktu penaklukan Mekkah, dia sendiri yang
masuk Islam, tanpa suaminya. Adapun suaminya, Ikrimah bin Abu Jahal,
maka dia telah minta perlindungan kepadanya. Maka kaum Muslimin pun
melindunginya, akan tetapi Ikrimah telah kabur. Ummu Hakim keluar
mencarinya, padahal Ikrimah telah kabur ke Yaman. Ummu Hakim menemu-
kannya di Pesisir Tihamah. Ikrimah sudah berada di kapal. Maka Ummu
Hakim meneriakinya :"Hai, putera pamanku, aku datang kepadamu dari
orang yang paling pemurah, paling banyak berbuat kebajikan dan se-
baik-baik manusia. Jangan binasakan dirimu ! Aku telah minta perlin-
dungan bagimu dan dia telah melindungimu." Ikrimah berkata :"Engkau
lakukan itu ?" Ummu Hakim menjawab, "Ya, aku berbicara kepadanya,
lalu dia melindungimu."

        Kemudian Ikrimah kembali bersamanya, Ikrimah datang dan
berhenti di pintu Rasulullah SAW bersama isterinya. Ummu Hakim
minta izin kepada Rasulullah SAW, lalu masuk. Umar r.a. mengabari
Rasulullah SAW tentang kedatangan Ikrimah yang telah masuk Islam.
Ummu Hakim termasuk wanita-wanita yang berada di sekitar Rasulullah
SAW dalam menjalankan da'wah dan membelanya. Dia ikut dalam Perang
Yarmuk dan menunjukkan keberanian yang baik di sana. Dia bertempur
dengan sengit dalam Perang Marj Ash-Shafar (di dekat Damsyik). Dia
keluar memegang tiang kemah dan membunuh 7 orang tentara Romawi
dengan tiang itu.